Vlčanka hrebenáč

Vlčanka hrebenáč

hrebenáč: - predstavuje základný krycí prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné vplyvy odporúčame montovať hrebenáče takzvanou montážou na sucho, t.j. pri montáži hrebenáčov dbať na to aby bol každý jeden hrebenáč pripevnený do hrebeňovej a nárožnej laty príchytkou hrebenáča. Hrebeňová a nárožná lata sa ukladá do držiaka hrebeňovej a nárožnej laty , ktorý sa vtĺka do krokiev do takej hĺbky aby bolo zabezpečené dostatočné prekrytie medzi hrebenáčom a základnou škridlou. Týmto spôsobom montáže je zabezpečená odolnosť hrebenáčov proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov do malty sa neodporúča.;

Danubia hrebenáč

Danubia hrebenáč

slúži na pokrytie hrebeňov a nároží. Vzhľadom na naše poveternostné pomery pri situovaní škridiel je potrebné zohľadniť prevládajúci smer vetra, aby sa vietor podľa možností nemohol dostať pod hrebenáč a aby množstvo zrážok dostávajúcich sa dovnútra vplyvom tlaku vetra bolo minimálne. Prvok prichytený k hrebeňovej late pozinkovanými klincami, alebo skrutkami odoláva silnému vetru. V minulosti používaný spôsob spájania/vymazávania maltou sa v dnešnej dobe už nedoporučuje. Na uchytenie laty hrebeňa v každom prípade používajme držiak laty hrebenáča, ktorý je vyrábaný pre tento účel.;

Hrebenáč Zenit

Hrebenáč Zenit

;

Hrebenáč Coppo

Hrebenáč Coppo

Slúži na pokrytie hrebeňov a nároží. Vzhľadom na naše poveternostné pomery pri situovaní škridiel je potrebné zohľadniť prevládajúci smer vetra, aby sa vietor podľa možností nemohol dostať pod hrebenáč a aby množstvo zrážok dostávajúcich sa dovnútra bolo minimálne. Prvok prichytený k hrebeňovej late pozinkovanými klincami, alebo skrutkami odoláva silnému vetru. V minulosti používaný spôsob spájania/vymazávania maltou sa v dnešnej dobe už nedoporučuje. Na uchytenie laty hrebeňa v každom prípade používajme držiak laty hrebenáča, ktorý je vyrábaný pre tento účel.;

Hrebenáč Rundo

Hrebenáč Rundo

;