O spoločnosti > Strešné centrum > Škridla > Krajná škridla ľavá/pravá
Vlčanka krajná škridla ľavá/pravá

Vlčanka krajná škridla ľavá/pravá

prvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.;

Danubia krajná škridla

Danubia krajná škridla

prvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.;

Krajná škridla Zenit ľavá/pravá

Krajná škridla Zenit ľavá/pravá

;

Krajná škridla Coppo ľavá/pravá

Krajná škridla Coppo ľavá/pravá

Vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a dvoch nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 120°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Krajná škridla Rundo ľavá/pravá

Krajná škridla Rundo ľavá/pravá

;

Trojštvrťová škridla Rundo ľavá/pravá

Trojštvrťová škridla Rundo ľavá/pravá

;