O spoločnosti > Strešné centrum > Škridla > Rozdeľovací hrebenáč X
Vlčanka rozdeľovací hrebenáč X

Vlčanka rozdeľovací hrebenáč X

Vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a dvoch nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 120°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Danubia rozdeľovací hrebenáč X

Danubia rozdeľovací hrebenáč X

vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a dvoch nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 120°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Rozdeľovací hrebenáč Zenit X

Rozdeľovací hrebenáč Zenit X

;

Rozdeľovací hrebenáč Coppo X

Rozdeľovací hrebenáč Coppo X

Prvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Šírka prvkov v pravom a ľavom prevedení nie je rovnaká, a tým sa dajú ľahko od seba odlíšiť. Ich pripevnenie je v každom prípade potrebné vykonať utesňovacími kotviacimi klincami, a odolne voči silnému vetru.;

Rozdeľovací hrebenáč Rundo X

Rozdeľovací hrebenáč Rundo X

;