O spoločnosti > Strešné centrum > Škridla > Rozdeľovací hrebenáč Y
Vlčanka rozdeľovací hrebenáč Y

Vlčanka rozdeľovací hrebenáč Y

Vhodný prvok na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Danubia rozdeľovací hrebenáč Y

Danubia rozdeľovací hrebenáč Y

vhodný prvok na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Rozdeľovací hrebenáč Zenit Y

Rozdeľovací hrebenáč Zenit Y

;

Rozdeľovací hrebenáč Coppo Y

Rozdeľovací hrebenáč Coppo Y

Vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.;

Rozdeľovací hrebenáč Rundo Y

Rozdeľovací hrebenáč Rundo Y

;