Vlčanka základná škridla

Vlčanka základná škridla

je základným prvkom pokrývania, používa sa na pokrytie viac ako 95% strešnej plochy.

Hmotnosť 4,70 kg/ks
Krycia dĺžka 340 mm
Krycia šírka 300 mm
Prekrytie u prvkov nad sebou min. 8 cm u prvkov vedľa seba 3,0 cm
Prichytenie v dvoch bodoch, klince max. Ø4 mm
Prierez lát min. 30/50 mm
Rozmery 330 × 420 mm
Spotreba materialu 10 ks/m2 v prípade rovinného tvaru strechy
Vzdialenosť lát v závislosti od sklonu strechy, max. 34,0 cm