Danubia polovičná škridla

Danubia polovičná škridla

zabudovanie sa doporučuje pri takých geometrických danostiach, kde nie je možné vyskladať celú kryciu šírku strechy z celých prvkov. Sú vhodné ďalej pri hranách, úžľabiach a strešných prestupoch, totiž môžeme pracovať s menším odpadom, ako pri základnom prvku. Vytvorenie kompletného pokrytia z polovičných prvkov sa nedoporučuje.

Hmotnosť 2,60 kg/ks
Krycia šírka 150mm
Prichytenie v dvoch bodoch, klince max. Ø4 mm
Rozmery 180 × 420 mm
Spotreba materialu 20 ks/m2 v prípade plochého strešného okna