Danubia rozdeľovací hrebenáč Y

Danubia rozdeľovací hrebenáč Y

vhodný prvok na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.

Hmotnosť 7,00 kg/ks
Prekrytie min. 5 cm na každej strane
Prichytenie s utesňovacím klincom
Rozmery 320× 360 mm
Rozmery hrebena 24/48 mm
Spotreba materialu 1 ks/na styčný bod