Danubia rozdeľovací hrebenáč X

Danubia rozdeľovací hrebenáč X

vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a dvoch nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 120°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.

Hmotnosť 7,00 kg/ks
Prekrytie min. 5 cm na každej strane
Prichytenie s utesňovacím klincom
Rozmery 320× 360 mm
Rozmery hrebena 24/48 mm
Spotreba materialu 1 ks/na styčný bod