Danubia krajná škridla

Danubia krajná škridla

prvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.

Hmotnosť 7,50 kg/ks
Krycia dĺžka 300 - 340 mm
Krycia šírka 320 mm
Prichytenie v jednom bode, max . 4 mm pazdernými skrutkami
Rozmery 350 x 420mm
Spotreba materialu 2,9 - 3,3 kus/lm