Základná škridla Zenit

Základná škridla Zenit

Základná škridla Zenit predstavuje základný prvok strešného krytia. Ideálny prípad je ak celková krycia šírka je násobkom krycej šírky základnej škridly. V prípade štvrtinového posunutia ďalšieho radu musí byť zabezpečené prekrytie minimálne 12 cm v mieste oblúka. V takomto prípade štvrtinový a trojštvrtinový rozmer , potrebný pri okrajoch a pri ukončení zabezpečíme rezaním základnej škridly priamo na mieste montáže.

Hmotnosť 4,20 kg/ks
Krycia dĺžka 300 mm
Krycia šírka 300 mm
Prekrytie prvky nad sebou min. 12cm
Prichytenie prvky vedľa seba 3cm minimálne v dvoch bodoch, max. Ø 4mm klinec 4,20 kg/ks.
Prierez lát min. 24/48 mm (pri veľkosti trámov menej ako 80cm) 
Rozmery 330 × 420 mm
Spotreba materialu 11-12 ks/m2
Vzdialenosť lát závislá od sklonu, max. 30,0 cm