Začiatočný hrebenáč Zenit

Začiatočný hrebenáč Zenit