Vlčanka odvetrávacia škridla

Vlčanka odvetrávacia škridla

slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Umiestňuje sa v druhom rade pod hrebeňom a v treťom rade nad odkvapovým systémom. Takto je zabezpečený voľný pohyb vzduchu ako aj stabilita škridiel. V prípade príliš veľkej strechy , ju možno ukladať dvojito podľa výpočtu projektanta. Oceľová mriežka umiestnená v otvore odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov.

Hmotnosť 6,00 kg/ks
Krycia šírka 300 mm
Prierez lát min. 30/50 mm
Rozmery 330 × 420 mm
Spotreba materialu 1 ks/10 m2 v prípade plošnej strechy (450 cm2= 10 ks/100m2)
Vetracia plocha ~45 cm2