Rozdeľovací hrebenáč Coppo Y

Rozdeľovací hrebenáč Coppo Y

Vhodný prvok na uzavretie styku hrebeňa a nároží pri valbových strechách. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.