Odvetrávacia škridla Rundo

Odvetrávacia škridla Rundo

Odvetrávacia škridla Rundo slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Umiestňuje sa v druhom rade pod hrebeňom a v treťom rade nad odkvapovým systémom. Takto je zabezpečený voľný pohyb vzduchu ako aj stabilita škridiel. V prípade príliš veľkej strechy, ju možno ukladať dvojito podľa výpočtu projektanta. Oceľová mriežka umiestnená v otvore odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov.

Hmotnosť 5,40 kg/ks.
Krycia dĺžka 300 mm
Krycia šírka 300 mm
Prekrytie prvky nad sebou min. 12cm
Prichytenie prvky vedľa seba 3cm
Prierez lát min. 24/48 mm (pri veľkosti trámov menej ako 80cm)
Rozmery 330 × 420 mm
Spotreba materialu 1,5 ks/ 10m2 (potrebné je to ukladať pri každej laty)
Vetracia plocha minimálne v dvoch bodoch, max. Ø 4mm klinec ~30 cm2
Vzdialenosť lát závislá od sklonu, max. 30 cm