Vlčanka hrebenáč

Vlčanka hrebenáč

hrebenáč: - predstavuje základný krycí prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné vplyvy odporúčame montovať hrebenáče takzvanou montážou na sucho, t.j. pri montáži hrebenáčov dbať na to aby bol každý jeden hrebenáč pripevnený do hrebeňovej a nárožnej laty príchytkou hrebenáča. Hrebeňová a nárožná lata sa ukladá do držiaka hrebeňovej a nárožnej laty , ktorý sa vtĺka do krokiev do takej hĺbky aby bolo zabezpečené dostatočné prekrytie medzi hrebenáčom a základnou škridlou. Týmto spôsobom montáže je zabezpečená odolnosť hrebenáčov proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov do malty sa neodporúča.

Hmotnosť 4,70 kg/ks
Krycia dĺžka 370 mm (s 5 centimetrovým prekrytím)
Krycia šírka 230 mm
Prekrytie min. 5cm
Prichytenie s pripevňovacím prvkom hrebenáča
Rozmery 250/230 × 420 mm
Rozmery hrebena 30/50 mm
Spotreba materialu 2,7 ks/1m (s 5 centimetrovým prekrytím)