Vlčanka krajná škridla ľavá/pravá

Vlčanka krajná škridla ľavá/pravá

prvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.

Hmotnosť 7,5 kg/kus
Krycia dĺžka 300 až 340 mm
Krycia šírka 320 mm
Prichytenie v jednom bode, max . 4 mm pazdernými skrutkami
Rozmery 350 x 420 mm
Spotreba materialu 2,9 až 3,3 kus/lm