Odkvapový systém POZINK Farbený

Materiál pozink farbený je ďalší vývojový stupeň oceliarskeho priemyslu so zameraním na ochranu proti korózii a prispôsobenie sa súčasným požiadavkám v stavebníctve. Tento materiál prišiel na Slovensko pred necelým desaťročím a postupne získava na význame.