Odkvapový systém Hliník Farbený

Materiál hliník farbený nachádza stále širšie uplatnenie v najrôznejších odvetviach ľudskej činnosti vďaka priaznivým vlastnostiam, ku ktorým patrí predovšetkým nízka merná hmotnosť, vysoká odolnosť voči korózii a skutočnosť, že sa jedná o nemagnetický materiál. Tento materiál prišiel na Slovensko pred necelým desaťročím a postupne získava na význame.